Erthyglau

Sut Mae ‘Affirmations’ Yn Gweithio

Fel welsoch chi yn fy post diwethaf, mae ‘affirmations’ yn pwysig i mi. Fe defnyddies i nhw pan dechreuais i gwella’r perthynas gyda fi fy hun.

Beth mae affirmations yn gwneud yw i:

  • Stopio y meddyliau arferol ac tebygol – negyddol
  • I ddechrau dangos bod chi’n bodlon edrych ar ol eich hun
  • Mae’r meddwl yn dechrau credu y tap newydd sy’n chwarae yn y meddwl

Dw i yn gweithio ar creu cerdiau positif ar gyfer siop Bwyta | Hapus, a dyma y ffath o brawddegau positif fydd ar y cerdiau yma.

Byddai yn credu rhai’n yn digon bach i fitio mewn i fag neu ym mhoced. Wrth gweld nhw, mae’n atgofio ni i ddweud y pethau caredig yma i’n hun.

Mae yn gallu teimlo braidd yn od i ail adrodd pethau da chi ddim yn credu ynddo! Ond beth yw pwrpas gwrando ar hen meddyliadau negatif yn y lle gyntaf? Does dim daioni i wrando arnynt, oleua gyda dweud y rhain mae’n bosib rhoi brec i’ch hyn am bach!

Rhowch go ar dweud rhain i’ch hyn, (am cyfnod go iawn) ac rwy’n addo wnewch teimlo’r gwahaniaeth ymhen bach!

Rebecca xo

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *