Erthyglau

Siarad Cyhoeddus

Helo pawb,

Gobeithio da chi’n gael wythnos dda.

(Os da chi heb sylwi, diw fy Ngymraeg ddim yn perfaith – ond dw i ddim yn mynd i adael i hwnna fy stopio i rhag rhannu fy neges Bwyta | Hapus i chi gyd! Un o’r prif negeseuon ar y wefan yma iw i gario mlaen gyda agwedd positif : ) Felly bydd rhaid i chi naille cywiro fy Ngymraeg am ddim (rebeccabwytahapus (at) gmail (dot) com – diolch yn fawr), neu darllen fy gwefan saesneg www.eathappy.wales, neu cario mlaen darllen fel y mae. Newch chi ddim difaru!)

  • Un o fy brif testunau (ddim sypreis) i’w BWYTA YN HAPUS! Dw i’n ymdrin a’r pwnc yma yn fanwl yn fy Gweithdy Bwyta | Hapus, ond os da chi ddim yn gallu rhoi 3+ awr i ddod i’r weithdy, mae’r ‘araith’ yma yn delio gyda’r materion yn fwy bras ond yn rhoi digon i chi meddwl amdano o rhan eich bwyta a sut i wella eich perthynas gyda bwyd.
  • Siwgr – Byw gyda llai yw testun y’r araith yma. Dw i’n dangos i’r cynulleidfa sut cymaint o siwgr sydd yn bwydydd bob dydd a ‘iach’. Pwynt y testun yma i’w i helpu chi gwneud dewis ‘informed’ ar be da chi’n bwyta. Ar ben y dydd, mae siwgr yn gallu chwarae hafoc gyda sut da ni’n teimlo yn ein hun! O’s ein gôl iw i bwyta yn hapus, a teimlo yn hapus gydag ein bywd, mae’n bwysig i chofio bod sigwr yn chwarae rhan (negatif) gyda hynny.
  • Plant Iach. Dw i wedi gweithio gyda plant am blynyddau nawr. Dw i’n Hyfforddwraig Atal Ysmygu ar y funed, yn dangos i bobl ifanc peryglon ysmygu. Cyn hynny dw i wedi gweithio fel ‘Forest School Leader’, Nanny, a Swyddog Ieuenctid, yn ogystal a fod yn llys-fam i ddou a modryb i saith! Mae llawer ohnom yn codi plant, neu yn gwario amser, neu yn gweithio gyda plant bach – ac heb sylwi, yr ydym yn hybu agwedd negatif i bwyd gyda nhw. Yn yr ‘araith’ yma, rwy’n trafod pynciau fel ‘treats’, gael plant i bwyta pobeth, ac y fater o llwgrwobrwy (bribe) gyda bwyd! Bydd y ‘talk’ yma yn dangos i chi sut i magi bwytäwr iach, gyda archwaeth (appetite) iach fyd!

Ma modd cysylltu gyda fi ar y blog yma, neu trwyddo fy ebost rebeccabwytahapus (at) gmail (dot) com. Byddai yn trafod y pynciau yma ar y blog ym amser fyd.

Hwyl am nawr,

Rebecca x

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *