Erthyglau

Beth yw Ystyr ‘Holistig’?

Yr wyf yn gweithio fel Cynghorydd Iechyd Holistig – neu Holistic Health Coach yn Saesneg. Ond be dw i’n golygu pan dw i’n dweud holistig? Oherwydd dw i bendant yn rhoi pwyslais ar phwysigrwydd hwn yn fy ngwaith. Yn gyffredinol mae edrych ar rhywbeth yn ffordd holistig yn golygu i gymryd y llun cyfan i fewn i ystyriaeth ac i weld sut mae bob rhan o’r darlun yna yn dylanwadi ar eu gilydd. Ac o rhan bwyta a bywyd – yr elfennau dw i’n disgwyl arno – mae’r rhun peth yn wir. Sut mae un elfen o’ch bywyd, yn dylanwadi ar eich bwyta? Mae’n hawdd, (ond yn gamgymeriad) i jist ddisgwyl ar eich bwyd ac arferion bwyta, a gobeithio bydd eich bywyd yn disgyn mewn i le. Dyna be oeddwn i wastad yn neud. Gobeithio oedd y ffordd o ni’n bwyta yn mynd i rhoi y bywyd perffaith i mi! Yr obaith oedd byddwn yn colli pwysau – ac dyna beth fydd yn gwneud fy bywyd 100% yn well. Ond dim dyna sut mae bywyd a bwyta hapus yn digwydd. Dim ond un elfen yw bwyd. Ar er mae edrych ar fel da ni’n bwyta, a be ‘da ni’n bwyta yn ‘meaningful’ ma RHAID cymryd pobeth i fewn i ystyriaeth.

Yr elfennau pwysig i edrych arno yw:

  • Perthnasau
  • Amser tu allan
  • Gwaith ystyriol i chi
  • Bywyd gyda gwerthoedd sy’n bwysig i chi
  • Amser i gofalu am eich hun
  • Iechyd meddyliol dda
  • Iaith a hunan-olwg positif tuag at eich hun
  • Antur a ffurfion o ddarganfod eich hun wrth gwthio allan o’ch ‘comfort zones’
  • Ymarferion sy’n ddatblygu eich gallu i fod yn gwerthawrogiol o’ch bywyd

Felly pan dw i’n gweithio gyda cleientiad, yr ydyn yn edrych ar yr elfennau yma i weld be all wella. Chi’n gweld: pan mae bob elfen yn troi yn hapus, does dim rhaid i bwyd cymryd ‘centre stage’ rhagor! Does dim sut pwyslais ar bwyd i fod yr un ‘source’ o hapusrwydd, cysur, ‘stress buster’ ac ati! Mae yr un peth yn wir o bob fath o gaethniwedion. Ysmygu, neu bod ar y we ormod – rydym yn or-defnyddio y pethau yma am ein fod wedi anghofio pwy ydyn ni yn y bon – neu y potensial o fod yn fwy. Does dim hyder gyda ni yn ein gallu i ddatblygu ein hun, i gwthio allan tuag at rhwybeth angysurus neu anodd. Mae hyn yn oed rhwybeth fel cymryd saib yn y diwrnod yn gallu fod yn anodd iawn i rhai unigolion, felly mae’n nhw’n bwyta yn cyflym neu beth bynnag. Y neges mae nhw’n dweud wrth ei hun yw diw nhw ddim yn pwysig. Mae gwaith a fod yn frysur yn fwy pwysig na nhw. A dyna sut mae edrych ar yr elfennau holistig yma yn pin-pointio yr ardaloedd gam yn ein bywyd sy’n gwneud i ni bwyta allan o balans.

Felly wrth edrych ar y rhestr uchod; be yn eich bywyd chi sy’n gam ar y funed? Ym mhle mae bwyd wedi cymryd ifynny y waith o’r elfennau eraill?

Rebecca xo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *