Erthyglau

Sut I Weithio Gyda Fi

Beth yw Bwyta | Hapus?

Gwasanaeth cyngor iechyd holistig yw Bwyta | Hapus – gyda fi, Rebecca Storch. Yr wyf yn cynghorydd iechyd holistig – neu ‘holistic health coach’ ac yn gweithio gyda bobl sydd angen ddarganfod fordd gwell i bwyta – a byw!

Yr wyf yn gweithio yn maes caethniwed (neu ‘addictions’) gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru am sawl blwyddyn. Ond mae gennyf cefndir gyda bwyta yn ddi-hapus. (Disordered eating). Wrth i fi gweithio trwyddo fy mhroblemau gyda bwyta, yr wyf wedi ddarganfod cydbwysedd hapus. Ac nawr dw i’n dod a fy mhrofiad a arbenigedd i chi. I helpu chi i ddarganfod bod na fordd i byw a bwyta yn naturiol, heb ots, neu pryder!

Falle bod bwyta yn hapus yn edrych yn gwahanol i bob un ohonom, ond y ffordd yr wyf i yn gweld e iw:

 • Ein bod yn bwyta beth yr ydym eisiau
 • Does dim euogrwydd gyda ni dros bwyta
 • Rydym yn mwynhau ein bwyd
 • Rydym yn hapus I ddod fewn I balans naturiol rhwng y bwydydd sydd ar gael
 • Ewn canolbwyntio fwy ar iechyd nag ar pwysau
 • Ewn byth ar deiets
 • Yr unig newidiadau wnewn I’n bwyd yw ar gyfer gwella iechyd
 • Rydym gyda ffydd yn ein hun, ac ein dewisiadau
 • Rydym gyda perthynas iach gyda’n cyrff, ac yn bodlon gwrando i’r negeseuon mae’r corff yn rhoi ynglun a bwydfeydd gwahanol
 • Rydym yn neud yn siwr bod bob rhan o’n bywydau yn llawn
 • Rydym yn edrych ar hol ein hun yn llawer o ffurffiau gwahanol, dim jist trwyddo bwyd yn unig
 • Rydym yn dysgu sut I ymdopi gyda ‘stress’.

Beth gewch chi wrth gweithio gyda Bwyta | Hapus?

Gwech chi sessiynau wedi teilwra i fitio be ‘da chi angen. Gewch chi siawns i ddatgelu beth bynnag sy’n poeni chi ynglun a sut da chi’n bwyta. Falle ma angen i chi golli pwysau, falle bod chi’n gor-meddwl am golli pwysau, falle mae’r fordd da chi’n bwyta yn rhwystro eich bywyd. Falle eich bod chi’n ‘addicted’ i rhai bwydydd a angen fod yn rhydd o nhw. Beth bynnag yw’r problem, wnewn mynd trwyddo fe gyda’n gilydd i ddod o hyd i ddealtwriaeth a bydd yn newid pobeth yn fordd positif a holistig! (Beth yw Holistig? Cliciwch yma)

Wnai rhannu gyda chi ffurfiau gwahanol o weld eich problem gyda bwyta, a dangos i chi llwyth o offer wahanol ar sut i newid e i rhywbeth positif.

 • Wnewch llenwi holiadur ar ol cysylltu a fi. Bydd yr holiadur yma yn rhoi bras olwg i fi o be da chi angen. Sy’n golygu dw i’n deall eich sefyllfa cyn ein sessiwn cyntaf
 • Wnewn trafod be da chi angen yn fwy dwfn yn ein sessiwn cyntaf. All hwn fod yn wyneb i wyneb, neu trwyddo e-bost, neu Skype, neu Facebook.
 • Ar ol y sessiwn cyntaf, fe gewch chi cynllun wedi ei ebostio i chi a fydd yn rhoi pwyntiau i chi ddilyn a meddwl ynglun cyn y sessiwn nesaf.
 • Mae’n argymell i ddilyn y sessiwn cyntaf gyda oleua un sessiwn arall, i mynd trwyddo sut wnaeth y pwyntiau ar cynllun newid eich meddwl, a ble da chi angen mynd o fyna mlaen. Mae’n hollol lan i chi faint o sessiynau hoffech gael.

Beth yw prisiau gweithio gyda Bwyta | Hapus?

Sessiwn Cyntaf

40 muned am £15

Sessiynau Canlynol

Awr am £25

Ble mae Bwyta | Hapus yn gweithredu?

Yr wyf yn gweithio wyneb i wyneb gyda unigolion yn Gaerfyrddin. Dw i’n gweithio yn Aardvark, neu yn y Waverly yn canol y dref.

Mae’n bosib i wneud newid i rhain, ond bydd yna cost o deithio ar ben y fee os dw i’n gweithio tu-allan i Gaerfyrddin.

Sut allai cysylltu a Bwyta | Hapus?

Ebostiwch fi ar RebeccaBwytaHapus@gmail.com

Allwch feindio fi ar cyfryngau cymdeithasol o dan @bwytahapus

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *