Adref

 

Fy enw i yw Rebecca Storch ac dw i’n cynghori pobl fel chi ar sut i gael cydbwysedd gyda bwyd.

Dw i’n gweithio gyda bobol i helpu nhw ddarganfod y bwyddydd a fydd yn helpu nhw i fod yn ffit ac yn iach, ond yn fwy na hynny – rwyf yn rhoi cymorth i bobl i ddod o hyd i balans gyda bwyd yn eu bywydau.

Falle rydych yn teimlo yn iawn gyda bwyta – a does dim ‘hang ups’ gyda chi. Ond rhai weithiau yn teimlo yn ansicr am ba fwydydd dylse chi fwyta. Yr wyf yn rhoi cymorth yn y maes yma, i helpu chi darganfod y bwyddydd a fydd gorau i chi.

Ond falle ma gyda chi perthynas sydd bach yn ddi-balans gyda bwyd. Falle mae’r rhestr yma yn canu gloch i chi:

  • Ddim yn medru bwyta yn iach
  • Gor bwyta, neu ddim yn bwyta digon
  • Perthynas negatif gyda bwyd
  • Meddwl yn gwael am eich hun, ac sut yr ydych yn edrych
  • Gor-meddwl am golli pwysau
  • Ofn bwyd
  • Meddwl am bwyd trwy’r dydd
  • Teimlo wedi blino gyda trial bwyta yn iach, ac wedyn gael ‘binge’ enfawr a teimlo yn euog am neud ‘ny.

Yr wyf yn gweithio yn y faes ‘addiction’, gyda GIG a Iechyd Cyhoeddus Cymru – yn ogystal a gweithio fel ‘Holistic Health Coach’ Neu Cynghorydd Iechyd Holistig yma yn Sir Gar.

Yr wyf yn cynnal sessiynau 1-1 gyda cleientiau, ac rwyn siarad yn cyhoeddus ynglun a bwyta yn well am ein iechyd, ac ein mefylfryd hefyd.

Cymerwch cip olwg o gwmpas y gwefan i ddarganfod sut allai rhoi cymorth i chi, neu grwp o ffrindiau, neu yn eich cymyned.

Hwyl am y tro,

Rebecca.

** Yr wyf yn creu y gwefan yma ar hyn o bryd felly galwch nol eto, am fod pethe newydd yn gael ei rhoi lan bob wythnos ***

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save