Erthyglau

Sut I Weithio Gyda Fi

Beth yw Bwyta | Hapus? Gwasanaeth cyngor iechyd holistig yw Bwyta | Hapus – gyda fi, Rebecca Storch. Yr wyf yn cynghorydd iechyd holistig – neu ‘holistic health coach’ ac yn gweithio gyda bobl sydd angen ddarganfod fordd gwell i bwyta – a byw! Yr wyf yn gweithio yn maes caethniwed (neu ‘addictions’) gyda Iechyd …

Continue Reading
Erthyglau

Beth yw Ystyr ‘Holistig’?

Yr wyf yn gweithio fel Cynghorydd Iechyd Holistig – neu Holistic Health Coach yn Saesneg. Ond be dw i’n golygu pan dw i’n dweud holistig? Oherwydd dw i bendant yn rhoi pwyslais ar phwysigrwydd hwn yn fy ngwaith. Yn gyffredinol mae edrych ar rhywbeth yn ffordd holistig yn golygu i gymryd y llun cyfan i …

Continue Reading
Erthyglau

Siarad Cyhoeddus

Helo pawb, Gobeithio da chi’n gael wythnos dda. (Os da chi heb sylwi, diw fy Ngymraeg ddim yn perfaith – ond dw i ddim yn mynd i adael i hwnna fy stopio i rhag rhannu fy neges Bwyta | Hapus i chi gyd! Un o’r prif negeseuon ar y wefan yma iw i gario mlaen …

Continue Reading